Trang chủ Giới thiệu Thư ngỏ Bản tin Tuyển dụng Liên hệ
Dịch vụ
 
Liên kết website
 
 
Thống kê
 
Khách online:  11
Lượt truy cập:  41001
 
Sản phẩm Dịch vụ
 
Quảng cáo
26-9-2013 Tình huống thuế TNCN
Bản tin
26-9-2013 Tình huống thuế TNCN

Câu 1:

Cá nhân cư trú người nước ngoài làm việc tại VN nhưng có nhận lương cả ở VN (ví dụ 1000$) và ở tổng công ty tại nước ngoài (ví dụ 5000$) thì có phải quyết toán toàn cầu không?

Trả lời:

Cá nhân cư trú người nước ngoài làm việc tại VN thu nhập nhận ở VN và nhận ở nước ngoài trong năm cơ quan trả thu nhạp ở VN khai thấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập nhân ở cơ quan trả TN, tự khai đối với khoản thu nhập nhận ở nước ngoài, cuối năm tổng hợp các khoản thu nhập (toàn cầu) để tự khai quyết toán thuế. 

Câu 2:

- 6 tháng đầu năm tôi làm việc ở công ty A và đã nộp thuế TNCN ở công ty A

- 6 tháng cuối năm tôi làm việc ở công ty B và đã nộp thuế TNCN ở công ty B

Cuối năm tôi phải tự quyết toán thuế theo mẫu 09, nhưng nếu tôi không làm quyết toán thì có vấn đề gì?

Trả lời: Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trong năm cuối năm phải tự khai quyết toán thuế theo mẫu 09. 

Câu 3:

Nhung – 0988.679.676

Xin hỏi, ở mẫu số 05A, có 1 anh A kê khai như sau:

- Ở chỉ tiêu (11): tổng thu nhập 12 tháng = 65 triệu

- Ở chỉ tiêu (13): tổng số tiền giảm trừ = 48 triệu

- Ở chỉ tiêu (16): thu nhập tính thuế = 65 – 48 = 17 triệu

Vậy anh A phải đóng bao nhiêu thuế? (có được trừ ở bậc 1 biểu thuế lũy tiến hay không)?

Vậy 17 triệu được áp dụng biểu thuế bậc 1. Căn cứ biểu thuế năm tính số thuế năm tính số thuế phải nộp 17 triệu x 5% = 850.000 /năm. Số thuế được miễn 5 tháng là

850.000/12 tháng x 5 =  354.166 đồng. 

Câu 4:

Nguyễn Thị Hương – Công ty TNHH Tungalong Friction Material Việt Nam

1. Doanh nghiệp A. Năm 2011 (là năm được hưởng ưu đãi) có lãi từ hoạt động kinh doanh chính là 12 tỷ, hoạt động khác là 2 tỷ. Tuy nhiên năm 2007: doanh nghiệp A lỗ 16 tỷ từ hoạt động SXKD và hoạt động khác. Vậy lãi từ hoạt động khác của năm 2011 (2 tỷ) có được bù trừ với kết quả kinh doanh của năm 2007 không? 

Lãi từ hoạt động khác của năm 2011 (2 tỷ) có được bù trừ với kết quả kinh doanh của năm 2007. Công thức xác định thu nhập tính thuế qui định trong thông tư 130/2008 như sau:

TN tính thuế = (1) TNCT – (TN được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước). 

(1). TNCT = (DT -  các khoản chi được trừ của hoạt động SX, KD) + thu nhập khác, kể cả TN nhận được ở ngoài VN.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.  

2. Trường hợp nào thì được khấu trừ thuế 10% và 20% của thuế TNCN.

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 1.2.5 mục II Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Hướng dẫn khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán: “1.2.5. Khấu trừ thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng: Tổ chức trả tiền thưởng cho cá nhân trúng thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Căn cứ xác định số thuế khấu trừ là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 10%.”

         Ngoài ra theo quy định tại Điều 1 Thông tư 113/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và  Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 có nêu:

“Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính như sau:

         - Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

 Câu 5:

1. Khi quyết toán thuế TNCN, công nhân (mức lương từ 2 tr – 3 triệu) có nhất thiết phải xin cấp MST không? Nếu công nhân không có MST thì có sao không?

          Trả lời: Các cá nhân khi có thu nhập dưới mức chịu thuế không phải nộp thuế. Nhưng cuối năm khi quyết toán thuế TNCN kế toán khai vào PL 05A/BK-TNCN bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động yêu cầu các cá nhân phải có MST. Vì vậy cá nhân nên làm mã số thuế TNCN. Việc xin cấp mã số thuế TNCN chỉ phải làm 1 lần và thủ tục rất đơn giản.

2. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài làm việc tại VN.

          Trả lời: Đầu tiên phải xác định người nước ngoài làm việc tại VN là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú.

          - Nếu người nước ngoài làm việc tại VN là cá nhân cư trú: Thực hiện theo quy định tại  Điểm 6.b Điều 14 Thông tư 28/2011/TT-BTC:

          b) Khai quyết toán thuế.

b.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế.

Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, đến thời điểm xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch thì được uỷ quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay. Cá nhân phải có trách nhiệm làm giấy uỷ quyền quyết toán thuế theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thì không được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và huỷ chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

b.2) Hồ sơ khai quyết toán thuế.

- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư này.                 

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.3) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

b.3.1) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.

b.3.2) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên:

+ Nếu cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó.

+ Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

b.3.3) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế hàng tháng thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đang nộp hồ sơ khai thuế tháng.

Ví dụ: Ông A là Trưởng văn phòng đại diện cho một công ty nước ngoài tại Việt Nam và nhận thu nhập từ nước ngoài. Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 15/9/2010 ông A làm việc tại Hà Nội và khai thuế tháng tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. Từ 01/10/2010 ông A chuyển đến làm việc tại Bình Dương và khai thuế tháng tại  Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Như vậy, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2010 của ông A là Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

          - Cá nhân không cư trú không phải quyết toán thuế mà cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ và cấp chứng từ khấu trừ

 Câu 6:

Vtmtrang.vph@gdt.gov.vn

Cá nhân làm công ty A, 3 tháng đầu năm, công ty A đã khấu trừ số thuế phải nộp.

9 tháng cuối năm, cá nhân chuyển sang công ty B, công ty B đã khai, đã khấu trừ số thuế phải nộp.

Hỏi cá nhân này sẽ quyết toán thuế TNCN tại công ty A và công ty B như thế nào? Hay đơn vị trả quyết toán thay cho cá nhân?

Trả lời: Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trong năm cuối năm phải tự khai quyết toán thuế theo mẫu 09/KK-TNCN. Hai cơ quan trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các tháng đã khấu trừ để cá nhân quyết toán thuế. Đơn vị chi trả không được quyết toán thay.

Câu 7:

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên: khi quyết toán ở 1 nơi thì cần những thủ tục gì?

VD: anh A có thu nhập ở công ty A và công ty B. Khi quyết toán anh A ủy quyền quyết toán ở công ty A thì công ty B anh A có phải làm quyết toán không?

          Trả lời: Nếu Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi thì không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Vì trong văn bản uỷ quyền đã đề cập là có TN duy nhất tại 1 nời. Cá nhân phải điền tờ khai theo mẫu 09 và ký vào tờ khai quyết toán đó.

 

Câu 8:

1. Nhân viên người Việt công tác tại nước ngoài, do nước ngoài trả lương; công ty Việt Nam chỉ trả 1 số khoản thưởng thì kê khai TNCT ở mẫu 05 như thế nào? Chỉ cần khai phần ở VN thôi đúng không?

Nhân viên người Vịêt công tác tại nước ngoài trước tiên phải xem họ là cá nhân cư trú hay cư trú theo luật Việt nam. Nếu là không cư trú thì phần chi thưởng ở Việt nam khấu trừ thuế 10% khai vào mẫu 05B

2. Nhân viên đã từng làm ở 1 công ty khác thì công ty minh chỉ phải kê khai số thu nhập của người đó trong những tháng người đó làm việc cho công ty mình phải không ạ?

Đúng thế

3. Nhân viên mới vào công ty được 4 tháng thì phần giảm trừ cho bản thân là 4 tr x 12 tháng hay 4 tr x 4 tháng. Thu nhập tính thuế trong năm chia 12 hay 4?

Nhân viên mới vào công ty được 4 tháng là 4 tháng cuối năm, tuy năm sau có tiếp tục làm việc ở công ty thì quyết toán năm đó tính giảm cũng chỉ tính cho 4 tháng. Cá nhân năm đó có thu nhập ở Công ty không đủ 12 tháng do vậy phải tự quyết toán. Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân của 4 tháng đã làm tại công ty. Không phải tính thu nhập tính thuế trong năm chia 12 hay 4 tháng.

Câu 9:

1. Khoản khám chữa bệnh định kỳ cho cán bộ nhân viên (đã được quy định trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể) có được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của từng cán bộ hay không?

Trả lời:

Nếu Công ty tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho cán bộ công nhân viên có tổ chức cơ quan y tế đến khám theo định kỳ hàng năm thì khoản chi đấy được tính giảm trừ thuế.

2. Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên (từ tiền lương tiền công) bắt buộc phải tự quyết toán, không được ủy quyền có đúng không?

Trả lời: Nếu Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi thì không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Vì trong văn bản uỷ quyền đã đề cập là có TN duy nhất tại 1 nời. Cá nhân phải điền tờ khai theo mẫu 09 và ký vào tờ khai quyết toán đó.

3. Nếu được ủy quyền thì là đơn vị nào (ĐV1: công tác 9 tháng, ĐV2: công tác 3 tháng)

Không được uỷ quyền

Câu 10:

1. Hiện nay TT 154 có hướng dẫn DN vừa và nhỏ được giảm 30% thuế TNDN tạm tính quý. Vậy khi doanh nghiệp làm thuế TNDN tạm tính nhưng không phát sinh, lúc làm quyết toán TNDN phát sinh thuế à DN có được giảm 30% thuế TNDN phát sinh theo quyết toán không?

Nếu đủ các điều kiện qui định thì được giảm 30% thuế TNDN

2. TSCĐ do DN tự xây dựng khi hoàn thành đưa vào sử dụng có phải xuất hóa đơn không?

Không phải xuất hoá đơn

Thông tư 203/2009/TT-BTC qui định tại điều 4 về xác định nguyên giá TSCĐ: Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng. Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình cộng (+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thời điểm đưa TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, giá trị sản phẩm thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất).

Câu 11:

Nguyễn Thị Lương – ntluong.vph@gmail.com

1. Thuế TNDN tạm tính năm 2011 được gia hạn một năm. Khi quyết toán thuế TNDN năm 2011 thì số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán có được gia hạn không? Nếu được gia hạn thì gia hạn như thế nào?

Đơn vị căn cứ vào các sô thuế gia hạn của các quí, quyết toán năm tổng hợp lại để xác định số còn được gia hạn.

2. DN chia tách: đối với tài sản của DN cũ muốn chuyển sang DN mới trong thời gian chia tách có phải xuất hóa đơn không ?

Theo qui định tại thông tư 129/2009/TT-BTC trong đó qui định về xuất hoá đơn “b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.”

Câu 12:

Hoàng Thị Hoàn – minhhoan1958@gmail.com

1. Công ty CP có vốn là 40 tỷ, lao động 500 người, sản xuất cọc bê tông, cống bê tông, lắp ghép nhà, xây dựng các công trình khác… thì có được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 hay không? Và nếu được giảm thì tính như thế nào? Công ty CP đó có được gia hạn hay không?

Theo qui định tại thông từ 145/2011: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội....

 

Các tin khác
1 .  23-09-2013 Hỏi đáp thuế Thu nhập cá nhân
2 .  05-09-2013 Đối thoại giữa Cơ quan thuế và Người nộp thuế theo Luật quản lý thuế
3 .  28-08-2013 Hỏi đáp các vấn đề liên quan đến Luật quản lý thuế
4 .  28-08-2013 Vụ pháp chế trả lời các câu hỏi liên quan đến Quyết định 05/2012 /QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
5 .  28-08-2013 Vụ pháp chế trả lời các câu hỏi liên quan đến Quyết định 05/2012 /QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
6 .  28-08-2013 Vụ pháp chế trả lời các câu hỏi liên quan đến Quyết định 05/2012 /QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
7 .  28-08-2013 Vụ pháp chế trả lời các câu hỏi liên quan đến Quyết định 05/2012 /QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
8 .  29-08-2013 Hỏi đáp về Hóa đơn GTGT theo Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/03/2013
9 .  28-08-2012 Hệ thống câu hỏi trả lời tại cuộc đối thoại giữa cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế ngày 15/06/2013
10 .  15-08-2013 Công văn số 2427/TCT-TNCN ngày 30 tháng 07 năm 2013 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ
 
Bản tin
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
  Mr Hoan 0987.428.050
 
 
Sản phẩm Dịch vụ
 
Quảng cáo
 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN AN PHÁT

Địa chỉ: Số 53, Ngõ 378 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 04.63291149    Fax: 047.306.6699

Email: tuvanpdhvietnam@gmail.com

Hotline: 0987.428.050